+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

ul. Chopina 13

23-200 Kraśnik

poczta@spzoz.krasnik.pl
Image

Pracownia Fizjoterapii

Godziny otwarcia:

Od 7:00 do 19:00.
Zabiegi wykonywane są od godziny 7:30 do 12:30 i od 13:30 do 19:00.

Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Nie rejestrujemy skierowań telefonicznie!
Nie realizujemy świadczeń rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym.

Kontakt

Pracownia Fizjoterapii
SPZOZ w Kraśniku
23-204 Kraśnik
ul. Wyszyńskiego 6
tel: 81 825 48 03
e-mail: pf@spzoz.krasnik.pl

Kierownik Pracownii Fizjoterapii: tel: 81 825 48 74
e-mail: pmroz@spzoz.krasnik.pl

Image

Zabiegi:

Fizykoterapia:

 • laseroterapia punktowa

 • ultradźwięki miejscowe

 • impulsowe pole magnetyczne - terapuls

 • prądy diadynamiczne

 • prądy interferencyjne

 • prądy tens

 • diatermia krótkofalowa DKF

 • pole elektromagnetyczne

 • prądy treberta

 • elektrostymulacja

 • galwanizacja

 • tonoliza

 • jonoforeza

 • naświetlanie promieniami sollux

 • okłady parafinowe

 • krioterapia

Hydroterapia:

 • kąpiel wirowa kończyn dolnych

 • kąpiel wirowa kończyn górnych

 • masaż podwodny

 • masaż perełkowy

Rehabilitacja ruchowa:

 • ćwiczenia czynne w odciążaniu

 • ćwiczenia izometryczne

 • ćwiczenia czynne wolne

 • ćwiczenia bierne

 • ćwiczenia mobilizacyjne

 • ćwiczenia korekcyjne

 • wyciągi

 • nauka czynności lokomocji

Masaże:

 • masaż suchy

 • masaż mechaniczny aquavibron


Rehabilitacja lecznicza w Centrum Rehabilitacji Ruchowej realizowana jest:

 1. W warunkach ambulatoryjnych:

  • fizjoterapia ambulatoryjna (zabieg fizjoterapeutyczny).

 2. W warunkach domowych:

  • rehabilitacja domowa (rehabilitacja ruchowa).

I. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawiane jest przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w tym lekarza POZ). Pacjent ma prawo do fizjoterapii - w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. Skierowanie na fizjoterapię związaną z leczeniem dysfunkcji narządu ruchu wywołaną wadami postawy wystawia (bezpośrednio na zabiegi) lekarz specjalista w dziedzinie:

 • rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej,

 • ortopedii i traumatologii lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

W skierowaniu lekarz podaje przyczynę kierowania na rehabilitację, wskazując rozpoznanie i kod jednostki chorobowej, opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację oraz określa rodzaj zlecanych zabiegów, ich liczbę, parametry zabiegu i okolicę ciała oraz choroby przebyte i współistniejące, w tym informację dotyczącą np. wszczepionego rozrusznika lub metalu w ciele pacjenta mogących mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji.


II. Rehabilitacja w warunkach domowych

Może obejmować swoim zakresem wizytę fizjoterapeutyczną w miejscu zamieszkania/przebywania pacjenta, który ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie może dotrzeć do placówek udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych.

Skierowanie do rehabilitacji w warunkach domowych wystawia lekarz POZ lub inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, specjalista w dziedzinie:

 • rehabilitacji medycznej,

 • balneologii i medycyny fizykalnej,

 • reumatologii,

 • neurologii,

 • neurochirurgii,

 • chirurgii ogólnej, ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej,

 • ortopedii i traumatologii lub lekarz w trakcie specjalizacji

Czas trwania rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym i nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. Częstotliwość, długość cyklu terapeutycznego, liczbę zabiegów (do 5 zabiegów dziennie) oraz termin wizyty kontrolnej ustala lekarz kierujący, dostosowując te parametry indywidualnie do potrzeb danego pacjenta.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

Ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Al. Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik

DANE REJESTROWE

NIP: 7151590090

REGON: 431181344

Nr rachunku bankowego: 26 1240 2395 1111 0000 3327 8878

Numer KRS: 0000026278

DANE KONTAKTOWE
+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

WAŻNE INFORMACJE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Image
LICZBA ODWIEDZIN

040684

Polish English French German