+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

ul. Chopina 13

23-200 Kraśnik

poczta@spzoz.krasnik.pl
Image
Szkoła Rodzenia

Szkoła Rodzenia mieści się przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczo-
Noworodkowym SPZOZ w Kraśniku; Al. Niepodległości 25
Informacje i zapisy pod numerem tel. 81 825 48 43

Czym jest Szkoła Rodzenia?

W trosce o przyszłych rodziców, którzy chcą świadomie uczestniczyć

w przyjściu na świat swojego dziecka, została reaktywowana przy

Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Kraśniku

Szkoła Rodzenia.


Szkoła dysponuje salą do prowadzenia zajęć teoretycznych,

wyposażoną w pomoce dydaktyczne, a także w salę ćwiczeń, gdzie

odbywają się zajęcia praktyczne.
Zapraszamy na edukacyjne spotkania położniczo-noworodkowe oraz

praktyczne przygotowanie do porodu i macierzyństwa .

Cykl obejmuje 8 spotkań dwu-trzy godzinnych w zależności od

poruszanego tematu, podzielonych na część teoretyczną i praktyczną.

Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu.


Kurs prowadzą położne , lekarze: neonatolog i ginekolog, pracujący w

kraśnickim Oddziale Gin.-Pół.-Now. ,psycholog. Przewidziane są

również zaproszenia na wykłady: przedstawiciela Polskiego Banku

Komórek Macierzystych, kosmetologa i brafitterki.

Zajęcia gimnastyczne; ogólnokształtujące, relaksacyjne, oddechowe,

markowane parcie prowadzi certyfikowana fizjoterapeutka

uroginekologiczna.


Zakres zajęć obejmuje zapoznanie uczestników kursu z salą

porodową oraz oddziałem położniczym i noworodkowym.

Chęć uczestnictwa w zajęciach mogą zgłaszać kobiety ciężarne od 26

tygodnia ciąży. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza ginekologa

dopuszczające do uczestnictwa w ćwiczeniach gimnastycznych,

pełnego lub wybranego zakresu. Ciężarnej może towarzyszyć osoba

zgodna z jej wyborem.

Image

Nasze zajęcia prowadzą:

 • Magdalena Wesołowska - położna specjalista pielęgniarstwa położniczego, magister administracji. Ukończyła kurs specjalistyczny monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i porodu, kurs szkoły rodzenia oraz kurs organizacja indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarskich.Na co dzień pracuje jako położna na Trakcie Porodowym SPZOZ Kraśnik. W szkole rodzenia opowiada o przebiegu porodu.

 • Dorota Rozumska – magister położnictwa, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych oraz kursy specjalistyczne: wywiad i badanie fizykalne, leczenie ran i resuscytacja krążeniowo oddechowa noworodka. Na co dzień pracuje jako położna na Oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowym SPZOZ Kraśnik oraz jako położna rodzinna w Medycyna Rodzinna w Kraśniku. W szkole rodzenia zapoznaje pacjentki z przebiegiem połogu i ochroną prawną macierzyństwa.

 • Monika Samolej - położna specjalistka pielęgniarstwa położniczego. Pracuje na oddziale noworodkowym. W szkole rodzenia prowadzi warsztaty z pielęgnacji i kąpieli noworodka. Wyjaśnia znaczenie dotyku w pogłębianiu kontaktu z dzieckiem. Podpowiada jak przygotować wyprawkę, wybrać odpowiednie kosmetyki do pielęgnacji delikatnej skóry maluszka i kiedy wybrać się na pierwszy spacer.

 • Sandra Gnaś-Surdacka - magister połoznictwa, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Odbyła szereg kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych (w tym kurs resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka i dorosłego). Pracuje z kobietami w każdym okresie ich życia Oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowym SPZOZ Kraśnik. W szkole rodzenia prowadzi zajęcia obejmujące dolegliwości w ciąży, odżywianie i kształtowanie zdrowego stylu życia w ciąży. Pomaga przyszłym rodzicom w nawiązaniu dialogu z nienarodzonym dzieckiem, pomaga spakować torbę do szpitala.

 • Monika Chrzanowska – licencjat położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego. Ukończyła kurs kwalifikacyjny pielęniarstwo rodzinne dla położnych, kurs doskonalący dla doradców laktacyjnych, kurs interpretacji zapisu KTG. Pracuje jako położna na Trakcie Porodowym SPZOZ Kraśnik. W szkole rodzenia prowadzi warsztaty z karmienia piersią.

PROGRAM ZAJĘĆ SZKOŁY RODZENIA W KRAŚNIKU.

I. ZAJĘCIA ( prowadzi położna)

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

 1. Zapoznanie z harmonogramem zajęć

 2. Spotkanie z przedstawicielem Polskiego Banku Komórek Macierzystych-pozyskiwanie komórek macierzystych

 3. Spotkanie z kosmetologiem, brafitterką-jak być piękną i zadbaną w ciąży (spotkanie opcjonalne)

Część praktyczna: (prowadzi fizjoterapeutka)

Ćwiczenia ogólnokształtujące, relaksacyjne, nauka oddychania torem przeponowym


II. ZAJĘCIA ( prowadzi położna)

CIĄŻA

 1. Zdrowie w ciąży

 2. Odżywianie

 3. Dolegliwości ciążowe - jak sobie z nimi radzić?

 4. Wewnątrzmaciczny rozwój dziecka - nawiązywanie dialogu z dzieckiem

 5. Jak spakować torbę do szpitala.

Część praktyczna (prowadzi fizjoterapeutka)

Ćwiczenia jak wyżej


III. ZAJĘCIA (prowadzi położna, lekarz ginekolog)

PORÓD

 1. Zwiastuny porodu

 2. Stany nagłe, wymagające hospitalizacji

 3. Przebieg porodu fizjologicznego - omówienie czterech okresów porodu - WIZUALIZACJA

 4. Niefarmakologiczne łagodzenie bólu porodowego - poród aktywny

  Farmakologiczne metody łagodzenia bólu - gaz rozweselający, stosowane leki

 5. Poród rodzinny - rola osoby towarzyszącej na porodówce

 6. Cięcie cesarskie, wskazania, przygotowanie do cięcia cesarskiego, rodzaje znieczuleń

Część praktyczna ( prowadzi fizjoterapeutka)

Pozycje wykorzystywane w I i II okresie porodu, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne


IV. ZAJĘCIA ( prowadzi położna)

POŁÓG

 1. Zmiany ustrojowe, powrót do płodności

 2. Odżywianie, higiena, powrót do sprawności fizycznej po porodzie drogami natury i po cięciu cesarskim

 3. Aspekty prawne, związane z ciążą i macierzyństwem

Część praktyczna ( prowadzi fizjoterapeutka)

Ćwiczenia po porodzie drogami natury, po cięciu cesarskim, gimnastyka w połogu


V. ZAJĘCIA (prowadzi położna) WARSZTATO - WYKŁADY

 1. Korzyści zdrowotne dla matki i dziecka

 2. Składniki i fizjologia wytwarzania pokarmu naturalnego

 3. Zasady prawidłowego, przystawiania dziecka do piersi; pozycje do karmienia - ĆWICZENIA

 4. Wskaźniki skutecznego karmienia piersią

 5. Problemy związane z laktacją sposoby radzenia sobie z nimi

Część praktyczna ( prowadzi fizjoterapeutka)

Ćwiczenia ogólnokształtujące, oddechowe, relaksacyjne, przygotowanie krocza do porodu


VI.ZAJĘCIA ( prowadzi lekarz neonatolog) - DYSKUSJA

NOWORODEK

 1. Pierwsze godziny dziecka ; kontakt skóra do skóry, ocena dobrostanu dziecka po porodzie- skala Apgar,

 2. Stany przejściowe u noworodka

 3. Badania przesiewowe

 4. Szczepienia

Część praktyczna

Ćwiczenia jak wyżej


VII .ZAJĘCIA ( prowadzi położna) WARSZTATY KĄPIEL NOWORODKA

 1. Przygotowanie mieszkania i wyprawki dla dziecka

 2. Pielęgnacja skóry noworodka

 3. Pierwszy spacer

 4. Nauka kąpania noworodka - ĆWICZENIA

Część praktyczna (prowadzi fizjoterapeutka)

Ćwiczenia, rozciągające przygotowujące kroczę do porodu, relaksacyjne, oddechowe


VIII. ZAJĘCIA (prowadzi psycholog) WARSZTATO-WYKŁAD

 1. Ciąża, poród, macierzyństwo jako czas dużych zmian

 2. Życie wewnętrzne kobiet w ciąży emocjonalność w okresie okołoporodowym

 3. Rzeczywistość po porodzie i początki macierzyństwa

 4. Baby blues, a depresja, poszukiwanie wsparcia w okresie okołoporodowym

 5. Wyzwania w parze w związku z ciążą, porodem, połogiem

Część praktyczna (prowadzi fizjoterapeutka)

Ćwiczenia rozciągające , relaksacyjne, oddechowe, nauka markowanego parcia.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

Ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Al. Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik

DANE REJESTROWE

NIP: 7151590090

REGON: 431181344

Nr rachunku bankowego: 26 1240 2395 1111 0000 3327 8878

Numer KRS: 0000026278

DANE KONTAKTOWE
+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

WAŻNE INFORMACJE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Image
LICZBA ODWIEDZIN

040828

Polish English French German