+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

ul. Chopina 13

23-200 Kraśnik

poczta@spzoz.krasnik.pl
Image
Poradnia
Medycyny Pracy

Do poradni wymagane jest skierowanie


Lokalizacja: Al. Niepodległości 25, II piętro, gabinet 32
Rejestracja telefoniczna: od 7:00 do 14:00
tel. 81 825 13 93
Rejestracja na miejscu: od 7:00 do 14:00 ( Niepodległości 25)

Poradnia Medycyny Pracy oferuje:

badania profilaktyczne dla wszystkich grup zawodowych. Można tu wykonać kompleksowo badania m.in. na stanowisko: kierowca (każdej kategorii), kierowca pojazdów uprzywilejowanych w ruchu, operator dźwigów, wózków jezdniowych, pracowników straży miejskich i gminnych, z pracą na wysokości, promieniowaniem jonizującym, przy komputerze. Badania wykonywane są zgodnie z wymogami ustawy o służbie medycyny pracy z 27 czerwca 1997 roku(Dz.U z 2022 r., poz. 437 z późn.zm.) na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę.

Zakres opieki może dotyczyć:

badań profilaktycznych, pełnych lub wybranych badań laboratoryjnych. Każdy zakład pracy, firma czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może zawrzeć umowę cywilno-prawną na wykonywanie świadczeń profilaktycznych przez Poradnię Medycyny Pracy. Zawarcie umowy nic nie kosztuje, nie ma kosztów wynikających z samego faktu podpisania umowy, gdyż obciążenia naliczane są tylko za wykonanie usługi. Usługi wykonywane bez umowy płatne są przed ich wykonaniem.

Image

Lekarz udzielający świadczeń:

lek. Andrzej Halik


Godziny przyjęć

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 8:00 -14:00

 

 8:00 -14:00

 

 8:00 -14:00

 

 8:00 -14:00

 

 8:00 -14:00

 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

Ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Al. Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik

DANE REJESTROWE

NIP: 7151590090

REGON: 431181344

Nr rachunku bankowego: 26 1240 2395 1111 0000 3327 8878

Numer KRS: 0000026278

DANE KONTAKTOWE
+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

WAŻNE INFORMACJE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Image
LICZBA ODWIEDZIN

040771

Polish English French German