+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

ul. Chopina 13

23-200 Kraśnik

poczta@spzoz.krasnik.pl
Image
ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
SP ZOZ W KRAŚNIKU

Zakres świadczonych usług.

Szpital zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską lub położniczą we wszystkie dni tygodnia w trybie hospitalizacji (całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz proces pielęgnowania i rehabilitacji, od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu albo zgonu).


Co przysługuje ci bezpłatnie podczas leczenia w szpitalu


 • Świadczenia, które są wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia (świadczenia identyfikowane procedurami medycznymi i rozpoznaniami).

 • Badania diagnostyczne oraz leki lub wyroby medyczne, które są niezbędne do wykonania świadczeń gwarantowanych.

 • Świadczenia w chemioterapii.

 • Świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych.

Uwaga!


 • Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne zaliczamy do świadczeń gwarantowanych tylko w przypadkach wad wrodzonych, urazów, chorób lub następstw ich leczenia.

 • Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej (czyli nie obejmują metod eksperymentalnych o nieudowodnionej skuteczności).

 • Rozporządzenie określa również warunki, jakie musi spełnić szpital, aby realizować świadczenia gwarantowane. W ten sposób zapewniamy odpowiednią jakość

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Dz.U. 2023 poz. 870 z późn. zm.


USŁUGI/ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ZAKŁADU:

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM PEDIATRYCZNYM

 • ZAPALENIE PŁUC NIETYPOWE, WIRUSOWE

 • POCHP I INNE OBTURACYJNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

 • ZAPALENIE PŁUC BEZ PW

 • USZKODZENIA INHALACYJNE PŁUC

 • ZAKAŻENIA NEREK LUB DRÓG MOCZOWYCH

 • INNE CHOROBY NEREK < 66 R.Ż.

 • CHOROBY GÓRNEGO ODCINKA DRÓG ODDECHOWYCH

 • CHOROBY DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

 • MAŁE INFEKCJE (W TYM CHOROBY IMMUNOLOGICZNE)

 • DRGAWKI GORĄCZKOWE

 • INNE ZABURZENIA ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE I METABOLICZNE

 • CHOROBY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO

 • CHOROBY NEREK Z NIEWYDOLNOŚCIĄ NERKOWĄ

 • CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA

 • INFEKCYJNE I NIEINFEKCYJNE ZAPALENIE ŻOŁĄDKA I JELIT

 • LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW < 18 R.Ż.

 • DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB UKLADU NERWOWEGO

 • INNE CHOROBY DZIECI

 • ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 1 DNIA

 • S43 ZATRUCIE LEKKIE

 • GORĄCZKA NIEJASNEGO POCHODZENIA < 66 R.Ż.

 • CHOROBY ZAKAŹNE NIEWIRUSOWE

 • NOWORODEK WYMAGAJĄCY NORMALNEJ OPIEKI

 • NOWORODEK WYMAGAJĄCY SZCZEGÓLNEJ OPIEKI

 • NOWORODEK WYMAGAJĄCY WZMOŻONEGO NADZORU

ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNO-URAZOWY

 • INNE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

 • ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA Z UŻYCIEM IMPLANTÓW MOCUJĄCYCH*

 • ARTROSKOPIA LECZNICZA*

 • ARTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNO - LECZNICZA*

 • KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY < 66 R.Ż.*

 • DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY*

 • ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ*

 • DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ*

 • ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ*

 • ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSLUPA < 4 DNI

 • ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA >3 DNI

 • ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE MIEDNICY LUB KOŃCZYNY DOLNEJ > 65 R.Ż.*

 • ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE MIEDNICY LUB KOŃCZYNY DOLNEJ < 66 R.Ż.*

 • ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE KOŃCZYNY GÓRNEJ*

 • MNIEJSZE ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA*

 • CZYNNOŚCIOWE LECZENIE ZŁAMAŃ KOŚCI DŁUGICH, STAWOWYCH, MIEDNICY, KRĘGOSŁUPA

 • ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH*

 • MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH*

 • POURAZOWE USZKODZENIA POZA USZKODZENIEM MÓZGU > 65 R.Ż.

 • CHOROBY TKANEK MIĘKKICH

 • CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ < 4 DNI

 • CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW < 4 DNI

 • CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW > 3 DNI

 • LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW

 • ENDOPROTEZOPLASTYKA ŁOKCIA, BARKU, NADGARSTKA, STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO, PIERWOTNA CZĘŚCIOWA KOLANA*

 • ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA*

 • ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO*

 • ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA KOLANA*

 • ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CZĘŚCIOWA BIODRA*

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ

 • ZABIEGI WEWNĄTRZCZASZKOWE Z POWODU POWAŻNEGO URAZU*

 • URAZY GŁOWY Z ISTOTNYM USZKODZENIEM MÓZGU LECZONE ZACHOWAWCZO

 • URAZY GŁOWY BEZ ISTOTNEGO USZKODZENIA MÓZGU LECZONE ZACHOWAWCZO

 • DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI*

 • DUŻE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ*

 • MAŁE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ*

 • ROPIEŃ PŁUC, ROPOWICA

 • ODMA OPŁUCNOWA

 • ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH

 • DIAGNOSTYCZNE I MAŁE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO*

 • CHOROBY PRZEŁYKU > 65 R.Ż.

 • CHOROBY PRZEŁYKU < 66 R.Ż.

 • KOMPLEKSOWE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY < 66 R.Ż.*

 • DUŻE ZABIEGI ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY*

 • ZABIEGI LECZNICZE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY*

 • CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY > 65 R.Ż.

 • CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY < 66 R.Ż.

 • KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO*

 • DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA CIENKIEGO*

 • KOMPLEKSOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO*

 • DUŻE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI JELITA GRUBEGO*

 • ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO*

 • CHOROBY JELITA GRUBEGO

 • DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ*

 • ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ > 65 R.Ż.*

 • ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ < 66 R.Ż.*

 • CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ

 • CHOROBY ZAPALNE JELIT < 66 R.Ż.

 • DUŻE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI W KRWAWIENIACH Z PRZEWODU POKARMOWEGO*

 • KRWAWIENIA Z PRZEWODU POKARMOWEGO - LECZENIE ZACHOWAWCZE

 • OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM*

 • OPERACJE PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH*

 • WYCIĘCIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO Z POWIKŁANIAMI*

 • WYCIĘCIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO*

 • ŚREDNIE ZABIEGI ODBYTU*

 • MAŁE ZABIEGI ODBYTU I ODBYTNICY*

 • CHOROBY ODBYTU

 • OSTRE CHOROBY WĄTROBY

 • DUŻE ZABIEGI PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH*

 • WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO > 65 R.Ż.*

 • WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż*

 • CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH > 65 R.Ż.

 • CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH < 66 R.Ż.

 • OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI O CIĘŻKIM PRZEBIEGU

 • OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI

 • PRZEWLEKŁE CHOROBY TRZUSTKI

 • ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ*

 • AMPUTACJE ROZLEGŁE I DUŻE*

 • MNIEJSZE AMPUTACJE < 66 R.Ż.*

 • KOMPLEKSOWE ZABIEGI W CHOROBACH INFEKCYJNYCH, NOWOTWOROWYCH KOŚCI, STAWÓW, TKANKI ŁĄCZNEJ > 10 DNI*

 • ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH*

 • MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH*

 • HOSPITALIZACJA Z PRZYCZYN NIE UJĘTYCH GDZIE INDZIEJ

 • ŚREDNIE OPARZENIA/ODMROŻENIA Z ZABIEGIEM CHIRURGICZNYM > 5 DNI*

 • CIĘŻKIE OPARZENIA > 10 DNI

 • ŚREDNIE OPARZENIA/ODMROŻENIA > 5 DNI

 • LEKKIE OPARZENIA/ODMROŻENIA

 • DUŻE ZABIEGI SKÓRNE*

 • ŚREDNIE ZABIEGI SKÓRNE*

 • LECZENIE CHIRURGICZNE ZMIAN TROFICZNYCH STOPY*

 • OWRZODZENIA SKÓRY

 • DUŻE CHOROBY INFEKCYJNE SKÓRY

 • ŁAGODNE CHOROBY DERMATOLOGICZNE

 • ZABIEGI DOTYCZĄCE TARCZYCY I PRZYTARCZYC*

 • STOPA CUKRZYCOWA

 • NEFREKTOMIA I INNE DUŻE OTWARTE ZABIEGI NEREK*

 • INNE PROCEDURY W ZAKRESIE UKŁADU MOCZOWO - PŁCIOWEGO*

 • ZABURZENIA ODPŁYWU MOCZU

 • CHOROBY PĘCHERZA MOCZOWEGO I MOCZOWODU

 • CHOROBY PRĄCIA, JĄDER, NASIENIOWODU, MOCZOWODU I CEWKI MOCZOWEJ

 • ZABIEGI MOSZNY, JĄDRA, NAJĄDRZA I NASIENIOWODU*

 • KAMICA MOCZOWA

 • ZABIEGI NA TĘTNICACH KOŃCZYN DOLNYCH*

 • ŚREDNIE ZABIEGI NA UKŁADZIE LIMFATYCZNYM*

 • CHOROBY NACZYŃ

 • LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW

 • KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

ODDZIAŁ KARDIOLOGII

 • ZATOR PŁUCNY

 • OZW > 69 R.Ż. LUB Z PW

 • OZW - LECZENIE ZACHOWAWCZE

 • OSTRA LUB ZDEKOMPENSOWANA NIEWYDOLNOŚC KRĄŻENIA - LECZENIE W OINK

 • ZAAWANSOWANA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

 • NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

 • CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW

 • CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA > 17 R.Ż. < 70 R.Ż. BEZ PW

 • ZABURZENIA RYTMU SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW

 • ZABURZENIA RYTMU SERCA > 17 R.Ż. < 70 R.Ż. BEZ PW

 • NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA BÓLU W KLATCE PIERSIOWEJ >17 R.Ż.

 • CHOROBY ZASTAWEK SERCA > 17 R.Ż.

 • WRODZONE WADY SERCA > 17 R.Ż. I < 66 R.Ż.

 • INNE CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA > 17 R.Ż.

 • NADCIŚNIENIE TĘTNICZE > 17 R.Ż.

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

 • DUŻE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ*

 • ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE LECZNICZE ZABIEGI JAMY BRZUSZNEJ < 66 R.Ż.*

 • CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ

 • KAMICA MOCZOWA

 • DUŻE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO*

 • ŚREDNIE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO*

 • MAŁE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO*

 • ZABIEGI W NIETRZYMANIU MOCZU*

 • DUŻE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO*

 • ŚREDNIE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO*

 • MAŁE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO*

 • ZAGRAŻAJĄCE LUB DOKONANE PORONIENIE, ZAKOŃCZENIE CIĄŻY OBUMARŁEJ*

 • LECZENIE ZACHOWAWCZE DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO

 • LECZENIE ZACHOWAWCZE ZABURZEŃ STATYKI NARZĄDU RODNEGO

 • LECZENIE ZACHOWAWCZE GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO

 • LECZENIE ZACHOWAWCZE JAJNIKÓW, JAJOWODÓW I MIEDNICY MNIEJSZEJ

 • LECZENIE ZACHOWAWCZE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH UKŁADU ROZRODCZEGO BEZ PW

 • LECZENIE ZACHOWAWCZE W INNYCH CHOROBACH UKŁADU ROZRODCZEGO

 • PATOLOGIA CIĄŻY I POŁOGU-DIAGNOSTYKA, OBSERWACJA, LECZENIE <12 DNI

 • PORÓD*

ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

 • BRONCHOSKOPIA*

 • DYCHAWICA OSKRZELOWA > 65 R.Ż.

 • DYCHAWICA OSKRZELOWA < 66 R.Ż.

 • ZATOR PŁUCNY

 • ROPIEŃ PŁUC, ROPOWICA

 • ROZSTRZENIE OSKRZELI

 • WYSIĘKOWE ZAPALENIE OPŁUCNEJ

 • CHOROBY NOWOTWOROWE UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ

 • INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO > 65 R.Ż.

 • INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO < 66 R.Ż.

 • POCHP I INNE OBTURACYJNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

 • ZAPALENIE PŁUC BEZ PW

 • ZWŁÓKNIENIE I PYLICA PŁUC

 • NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA

 • NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

 • GRUŹLICA - LECZENIE DŁUGOTERMINOWE

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 • CHOROBY NERWÓW OBWODOWYCH

 • GUZY MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO>3 DNI

 • CHOROBY NACZYŃ MÓZGOWYCH - LECZENIE ZACHOWAWCZE

 • PRZEMIJAJĄCE NIEDOKRWIENIE MÓZGU

 • INNE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

 • DYCHAWICA OSKRZELOWA > 65 R.Ż.

 • DYCHAWICA OSKRZELOWA < 66 R.Ż.

 • ZATOR PŁUCNY

 • ROPIEŃ PŁUC, ROPOWICA

 • WYSIĘKOWE ZAPALENIE OPŁUCNEJ

 • CHOROBY NOWOTWOROWE UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ

 • POCHP I INNE OBTURACYJNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

 • ZAPALENIE PŁUC Z PW

 • ZAPALENIE PŁUC BEZ PW

 • USZKODZENIA INHALACYJNE PŁUC

 • ZWŁÓKNIENIE I PYLICA PŁUC

 • NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA

 • OZW > 69 R.Ż. LUB Z PW

 • ZAAWANSOWANA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

 • NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA

 • ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH

 • CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW

 • CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA > 17 R.Ż. < 70 R.Ż. BEZ PW

 • NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA

 • ZABURZENIA RYTMU SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW

 • ZABURZENIA RYTMU SERCA > 17 R.Ż. < 70 R.Ż. BEZ PW

 • INNE CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA > 17 R.Ż.

 • NADCIŚNIENIE TĘTNICZE > 17 R.Ż.

 • CHOROBY PRZEŁYKU > 65 R.Ż.

 • CHOROBY PRZEŁYKU < 66 R.Ż.

 • CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY > 65 R.Ż.

 • CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY < 66 R.Ż.

 • CHOROBY JELITA CIENKIEGO (BEZ CHORÓB ZAPALNYCH) > 65 R.Ż

 • CHOROBY JELITA CIENKIEGO (BEZ CHORÓB ZAPALNYCH) < 66 R.Ż.

 • ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO*

 • CHOROBY JELITA GRUBEGO

 • CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ

 • CHOROBY ZAPALNE JELIT > 65 R.Ż

 • CHOROBY ZAPALNE JELIT < 66 R.Ż.

 • KRWAWIENIA Z PRZEWODU POKARMOWEGO - LECZENIE ZACHOWAWCZE

 • CHOROBY ODBYTU

 • OSTRE CHOROBY WĄTROBY

 • PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY Z PW >5 DNI

 • PRZEWLEKŁE CHOROBY WĄTROBY BEZ PW

 • CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH > 65 R.Ż.

 • CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH < 66 R.Ż.

 • NOWOTWORY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

 • OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI

 • PRZEWLEKŁE CHOROBY TRZUSTKI

 • CHOROBY TKANEK MIĘKKICH

 • CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ < 4 DNI

 • CHOROBY ZAPALNE STAWÓW I TKANKI ŁĄCZNEJ > 3 DNI

 • CHOROBY INFEKCYJNE KOŚCI I STAWÓW

 • CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW < 4 DNI

 • CHOROBY NIEZAPALNE KOŚCI I STAWÓW > 3 DNI

 • UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ > 65 R.Ż.

 • UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ > 3 DNI

 • OWRZODZENIA SKÓRY

 • DUŻE CHOROBY INFEKCYJNE SKÓRY

 • ZABURZENIA WODNO-ELEKTROLITOWE

 • ZABURZENIA ODŻYWIENIA

 • WRODZONE WADY METABOLICZNE > 65 R.Ż.

 • CUKRZYCA BEZ POWIKŁAŃ

 • CUKRZYCA Z POWIKŁANIAMI I INNE STANY HIPOGLIKEMICZNE

 • CUKRZYCA ZE STANAMI HIPERGLIKEMICZNYMI

 • STOPA CUKRZYCOWA

 • NOWOTWORY ENDOKRYNNE POZA PRZYSADKĄ

 • INNE CHOROBY UKŁADU WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO

 • ZAKAŻENIA NEREK LUB DRÓG MOCZOWYCH

 • OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

 • PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

 • INNE CHOROBY NEREK > 65 R.Ż.

 • INNE CHOROBY NEREK < 66 R.Ż.

 • CHOROBY NACZYŃ

 • CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO > 1 DNIA

 • CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO < 2 DNI

 • ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 10 DNI

 • ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 1 DNIA

 • ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY < 2 DNI

 • ZATRUCIE LEKKIE

 • GORĄCZKA NIEJASNEGO POCHODZENIA > 65 R.Ż.

 • POSOCZNICA O CIĘŻKIM PRZEBIEGU

 • INNE CHOROBY WIRUSOWE

 • CHOROBY ZAKAŹNE NIEWIRUSOWE

PRACOWNIA TOMOGRAFI KOMPUTEROWEJ

 • TK -BADANIE GŁOWY – BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO

 • TK-BADANIE GŁOWY – BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

 • TK- BADANIE INNEKJ OKOLICY ANATOMICZNEJ – BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

 • TK – BADANIE DWÓCH OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

 • TK: ANGIOGRAFIA TT. WIEŃCOWYCH U PACJENTÓW PO ZABIEGACH KORONAPLASTYKI LUB WSZCZEPIENIU BY-PASSÓW,

 • TK: WIRTUALNA KOLONOSKOPIA U PACJENTÓW, U KTÓRYCH WARUNKI ANATOMICZNE UNIEMOŻLIWIAJĄ WYKONANIE KOLONOSKOPII TRADYCYJNEJ

 • BADANIE KARDIOLOGICZNE TK (OBEJMUJE BADANIE MORFOLOGII I CZYNNOIŚCI MIĘŚNIA SERCOWEGO – TAKŻE ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

 • TK: ANGIOGRAFIA (Z WYŁACZENIEM ANGIOGRAFII TT. WIEŃCOWYCH)

 • TK- BADANIE GŁOWY ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

 • TK- BADANIE INNEKJ OKOLICY ANATOMICZNEJ ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

 • TK – BADANIE DWÓCH OKOLIC ANATOMICZNYCH ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

 • TK: GŁOWY BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO I CO NAJMNIEJ DWIE FAZY ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

 • TK: INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO I CO NAJMNIEJ DWIE FAZY ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

 • TK: BADANIE TRZECH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO

 • TK: BADANIE TRZECH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

 • TK: BADANIE TRZECH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM

 • KONSULTACJA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI DO WYKONANIA ZNIECZULENIA DO ZABIEGU DIAGNOSTYCZNEGO

 • ZNIECZULENIE CAŁKOWITE DOŻYLNE – KATEGORIA I

SPECJALISTYCZNA PRACOWNIA ENDOSKOPOWA

 • GASTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA Z BIOPSJĄ (UWZGLĘDNIA 2 LUB WIĘCEJ BADAŃ HIST.-PAT.)

 • GASTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA (W PRZYPADKU WSKAZAŃ OBEJMUJE TEST URAZOWY)

 • GASTOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA Z BIOPSJĄ (UWZGLĘDNIA 1 BADANIE HISP-RAT)

 • KOLONOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA

 • KOLONOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA Z BIOPSJĄ ( Z BADANIEM HIST.-PAT.)

 • KOLONOSKOPIA Z POLIPEKTOMIĄ JEDNEGO LUB WIĘCEJ POLIPÓW O ŚREDNICY DO 1 CM, ZA POMOCĄ PĘTLI DIATERMICZNEJ (Z BADANIEM HIST-PAT)

 • KONSULTACJA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI DO WYKONANIA ZNIECZULENIA DO ZABIEGU DIAGNOSTYCZNEGO

 • ZNIECZULENIE CAŁKOWITE DOŻYLNE – KATEGORIA 1

PRACOWNIA MAMMOGRAFICZNA

 • BADANIE MAMMOGRAFICZNE

PRACOWNIA USG

 • USG CUN

 • USG TARCZYCY I PRZYTARCZYC

 • USG PIERSI

 • USG BIODER

 • USG PRZETOK DIALIZACYJNYCH

 • USG SZYI

 • USG JĄDER

 • USG JAMY BRZUSZNEJ

 • USG DOPPLER TĘTNIC NERKOWYCH

 • USG DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH I KRĘGOWYCH

 • USG DOPPLER NACZYŃ JAMY BRZUSZNEJ

 • USG DOPPLER NACZYŃ KOŃCZYN DOLNYCH: 1 KOŃCZYNA, 1 UKŁAD

 • USG DOPPLER NACZYŃ KOŃCZYN DOLNYCH: 2 KOŃCZYNY, 1 UKŁAD

 • USG DOPPLER NACZYŃ KOŃCZYN GÓRNYCH: 1 KOŃCZYNA, 1 UKŁAD

 • USG DOPPLER NACZYŃ KOŃCZYN GÓRNYCH: 2 KOŃCZYNY, 1 UKŁAD

PRACOWNIA SEROLOGII I BANK KRWI

 • GRUPA KRWI OZNACZENIE UKŁADU ABO ORAZ ANTYGENU RHD I PRZEGLĄDOWE BADANIE NA OBECNOŚĆ PRZECIWCIAŁ ODPORNOŚCIOWYCH METODĄ MIKROKOLUMNOWĄ

 • PRZEGLĄDOWE BADANIE NA OBECNOŚĆ PRZECIWCIAŁ ODPORNOŚCIOWYCH U KOBIET CIĘŻARNYCH METODĄ MIKROKOLUMNOWĄ

 • GRUPA KRWI BADANIE UKŁADU AB0 ANTYGENU RHD ORAZ BTA U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT DO 4 MIESIĄCA ŻYCIA METODĄ MIKROKOLUMNOWĄ

 • WYNIK POTWIERDZONY GRUPY KRWI (DWA OZNACZENIA GRUPY KRWI)

 • PRÓBA ZGODNOŚCI SEROLOGICZNEJ DAWCY I BIORCY PRZED PRZETOCZENIEM KRWI - OZNACZENIE ANTYGENÓW ABD U DAWCY I BIORCY, PRZEGLĄDOWE BADANIE NA OBECNOŚĆ PRZECIWCIAŁ ODPORNOŚCIOWYCH U BIORCY, PRÓBĄ KRZYŻOWĄ Z JEDNĄ JEDNOSTKĄ KKCZ:

 • + ZA KAŻDĄ NASTĘPNĄ JEDNOSTKĘ KKCZ - OZNACZENIE ANTYGENÓW ABD U DAWCY, PRÓBA KRZYŻOWA METODA MIKROKOLUMNOWA

 • KWALIFIKACJA DO PODANIA IMMUNOGLOBULINY ANTY D

 • BEZPOŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY (BTA)

PRACOWANIA RTG

 • ZDJĘCIE PALCA

 • ZDJĘCIE PALCÓW

 • ZDJĘCIE RĘKI

 • ZDJĘCIE RĘKI PORÓWNAWCZE PA

 • ZDJĘCIE RĄK PORÓWNAWCZE PA + BOCZNE

 • ZDJĘCIE NADGARSTKA

 • ZDJĘCIE NADGARSTKÓW PORÓWNAWCZE PA + BOCZNE

 • ZDJĘCIE PRZEDRAMIENIA

 • ZDJĘCIE PRZEDRAMION PORÓWNAWCZE

 • ZDJĘCIE ŁOKCIA

 • ZDJĘCIE ŁOKCI PORÓWNAWCZE

 • ZDJĘCIE KOŚCI RAMIENNEJ

 • ZDJĘCIE KOŚCI RAMIENNYCH PORÓWNAWCZE

 • ZDJĘCIE STAWU BARKOWEGO AP

 • ZDJĘCIE STAWU BARKOWEGO AP + OSIOWE

 • ZDJĘCIE STAWÓW BARKOWYCH PORÓWNAWCZE AP

 • ZDJĘCIE STAWÓW BARKOWYCH AP + OSIOWE

 • ZDJĘCIE GŁOWY KOŚCI RAMIENNEJ TRANSTORAKALNE

 • ZDJĘCIE OBOJCZYKA

 • ZDJĘCIE OBOJCZYKÓW PORÓWNAWCZE

 • ZDJĘCIE STAWÓW MOSTKOWO - OBOJCZYKOWYCH

 • ZDJĘCIE ŁOPATKI

 • ZDJĘCIE ŁOPATKI AP + STYCZNE

 • ZDJĘCIE ŚRÓDSTOPIA LUB STOPY

 • ZDJĘCIE ŚRÓDSTOPIA LUB STÓP PORÓWNAWCZE AP

 • ZDJĘCIE ŚRÓDSTOPIA LUB STÓP PORÓWNAWCZE AP +BOCZNE

 • ZDJĘCIE PIĘTY

 • ZDJĘCIE PIĘT PORÓWNAWCZE BOCZNE

 • ZDJĘCIE PORÓWNAWCZE BOCZNE +OSIOWE

 • ZDJĘCIE STAWU SKOKOWEGO

 • ZDJĘCIE STAWÓW SKOKOWYCH PORÓWNAWCZE AP

 • ZDJĘCIE STAWÓW SKOKOWYCH PORÓWNAWCZE AP + BOCZNE

 • ZDJĘCIE PODUDZIA

 • ZDJĘCIE PODUDZI PORÓWNAWCZE

 • ZDJĘCIE STAWU KOLANOWEGO

 • ZDJĘCIE STAWÓW KOLANOWYCH PORÓWNAWCZE AP

 • ZDJĘCIE STAWÓW KOLANOWYCH PORÓWNAWCZE AP + BOCZNE

 • ZDJĘCIE STAWU KOLANOWEGO+ OSIOWE RZEPKI

 • ZDJĘCIE STAWÓW KOLANOWYCH + OSIOWE RZEPKI 30°, 60°, 90°

 • ZDJĘCIE KOŚCI UDOWEJ

 • ZDJĘCIE KOŚCI UDOWYCH PORÓWNAWCZE

 • ZDJĘCIE STAWU BIODROWEGO AP

 • ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH PORÓWNAWCZE AP

 • ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH AP U NIEMOWLĄT

 • ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH AP + OSIOWE U NIEMOWLĄT

 • ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH PORÓWNAWCZE AP + OSIOWE

 • ZDJĘCIE STAWÓW KRZYŻOWO - BIODROWYCH

 • ZDJĘCIE MIEDNICY LUB TALERZY BIODROWYCH

 • ZDJĘCIE SPOJENIA ŁONOWEGO (MIEDNICY MAŁEJ)

 • ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO

 • ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO + SKOSY 45

 • ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO + CZYNNOŚCIOWE

 • ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZCZYTOWEGO I OBROTOWEGO

 • ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZCZYTOWEGO I OBROTOWEGO + CZYNNOŚCIOWE

 • ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO

 • ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO + SKOSY 45

 • ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDZWIOWO – KRZYŻOWEGO

 • ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO – KRZYŻOWEGO + SKOSY 45

 • ZDJĘCIE KOŚCI KRZYŻOWEJ LUB GUZICZNEJ

 • ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LS-TH W POZYCJI STOJĄCEJ AP

 • ZDJĘCIE KRĘG. LS-TH W POZYCJI STOJĄCEJ AP + BOCZNE

 • ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA AP

 • ZDJĘCIE MOSTKA PA + BOCZNE

 • ZDJĘCIE MOSTKA BOCZNE

 • ZDJĘCIE ŻEBER JEDNOSTRONNE

 • ZDJĘCIE ŻEBER OBUSTRONNE

 • ZDJĘCIE CZASZKI

 • ZDJĘCIE CZASZKI W POZYCJI TOWNA

 • ZDJĘCIE PODSTAWY CZASZKI - OSIOWE

 • ZDJĘCIE CELOWANE SIODEŁKA TURECKIEGO

 • ZDJĘCIE ŻUCHWY SKOŚNE

 • ZDJĘCIE ŻUCHWY SKOŚNE + PA

 • ZDJĘCIE NOSA BOCZNE

 • ZDJĘCIE NOSA BOCZNE + PA

 • ZDJĘCIE ŁUKÓW JARZMOWYCH

 • ZDJĘCIE ZATOK

 • ZDJĘCIE ZATOK + BOCZNE

 • ZDJĘCIE USZU

 • ZDJĘCIE OCZODOŁÓW

 • ZDJĘCIE KANAŁÓW NERWÓW WZROKOWYCH

 • ZDJĘCIE TWARZOCZASZKI

 • ZDJĘCIE ŚLINIANKI

 • ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ PA

 • ZDJĘCIE BOCZNE KLATKI PIERSIOWEJ

 • ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ - DZIECI DO 6 LAT

 • ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ Z KONTRASTEM – DOROŚLI

 • ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ Z KONTRASTEM + PA

 • ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ Z KONTRASTEM - DZIECI

 • ZDJĘCIE PRZEPONY

 • ZDJĘCIE SZCZYTÓW PŁUC

 • ZDJĘCIE PODŻEBRZA

 • ZDJĘCIE PRZEGLĄDOWE JAMY BRZUSZNEJ

LABORATORIUM ANALITYCZNE

 • BADANIE MOCZU NA BIAŁKO

 • OB

 • MORFOLOGIA

 • MORFOLOGIA KRWI (16 DIFF)

 • ROZMAZ MANUALNY

 • RETIKULOCYTY

 • CZAS PROTROMBINOWY

 • CZAS KAOLINOWO-KEFALINOWY

 • FIBRYNOGEN

 • GLUKOZA WE KRWI (KAŻDE OZNACZENIE)

 • KRZYWA CUKROWA

 • MOCZNIK (SUROWICA LUB MOCZ)

 • KREATYNINA (SUROWICA LUB MOCZ)

 • KREATYNINA +GRF

 • KWAS MOCZOWY (SUROWICA LUB MOCZ)

 • BIAŁKO CAŁKOWITE LUB ALBUMINY

 • ELEKTROFOREZA BIAŁEK SUROWICY

 • LIPAZA

 • CHOLESTEROL CAŁKOWITY

 • HDL - CHOLESTEROL

 • LDL – CHOLESTEROL -WYLICZALNY

 • TRÓJGLICERYDY

 • BILIRUBINA CAŁKOWITA

 • BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA

 • NA (SUROWICA LUB MOCZ)

 • K (SUROWICA LUB MOCZ)

 • WAPŃ (SUROWICA LUB MOCZ)

 • FOSFORANY (SUROWICA LUB MOCZ)

 • MAGNEZ

 • CHLORKI

 • ŻELAZO W SUROWICY

 • ŻELAZO + CAŁKOWITA ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA ŻELAZA

 • KRZYWA ŻELAZOWA

 • BADANIE RÓWNOWAGI KWASOWO - ZASADOWEJ

 • AMINOTRANSFERAZA AST LUB ALT

 • FOSFATAZA ALKALICZNA (ZASADOWA)

 • GAMMAGLUTAMYLOTRANSPEPTYDAZA

 • DEHYDROGENAZA MLECZANOWA

 • KINAZA KREATYNOWA CK

 • AMYLAZA (SUROWICA LUB MOCZ)

 • CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF ILOŚCIOWO)

 • BIAŁKO CRP

 • BADANIE KAŁU NA STOPIEŃ TRAWIENIA

 • BADANIE KAŁU NA PASOŻYTY

 • BADANIE KAŁU NA KREW UTAJONĄ

 • OKSYMETRIA CO

 • D-DIMERY

 • TEST DO WYKRYCIA ANTYGENU LAMBLII

 • WYMAZ Z NOSA W KIERUNKU EOZYNOFILII

 • ROTA-ADENO

 • NORO/ROTO-ADENO

 • TEST INFLUENZA A/B

 • ALKOHOL ETYLOWY

 • MIKROALBUMINA- MOCZ

 • POSIEW MOCZU

 • POSIEW PLWOCINY

 • POSIEW BRONCHOASPIRATU

 • POSIEW Z RAN, CZYRAKÓW, WORKA SPOJÓWKOWEGO, OWRZODZEŃ

 • WYMAZ Z NOSA

 • WYMAZ Z GARDŁA

 • WYMAZ Z UCHA

 • POSIEW KRWI TLENOWY

 • POSIEW KRWI BEZTLENOWY

 • POSIEW PŁYNÓW Z JAM CIAŁA

 • POSIEW PŁYNU MÓZGOWO - RDZENIOWEGO

 • POSIEW KAŁU

 • WYMAZ Z POCHWY

 • IDENTYFIKACJA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE W WYMAZIE Z POCHWY

 • WYMAZ Z KANAŁU SZYJKI MACICY

 • ANTYBIOGRAM METODĄ DYFUZYJNO – KRĄŻKOWĄ

 • LEKOWRAŻLIWOŚĆ METODĄ AUTOMATYCZNĄ – MIC

 • BADANIE MYKOLOGICZNE Z IDENTYFIKACJĄ GRZYBA

 • BADANIE MYKOLOGICZNE BEZPOŚREDNIE

 • BADANIE CZYSTOŚCIOWE

 • KONTROLA PROCESU STERYLIZACJI (SPORAL)

 • KONTROLA PROCESU STERYLIZACJI (ATEST)

 • IDENTYFIKACJA PATOGENÓW ALARMOWYCH

 • WYMAZ Z ODBYTU - CPE

 • POBIERANIE WYMAZU (NOS/GARDŁO/UCHO)

 • TSH 3 GENERACJI

 • FT - 4

 • FT - 3

 • HBS

 • PSA

 • PROLACTIN

 • BHCG

 • IGE CAŁKOWITE

 • TNT

 • PROKALCYTONINA

 • BNP

 • WITAMINA 25 OHD3

 • MARKER CA 125

 • MARKER CA 15,3

 • MARKER CA 19,9

 • MARKER CEA

 • RÓŻYCZKA IGG

 • RÓŻYCZKA IGM

 • CYTOMEGALIA IGG

 • CYTOMEGALIA IGM

 • BORELIA IGG

 • BORELIA IGM

 • TOXOPLAZMOZA IGG

 • TOXOPLAZMOZA IGM

 • WIRUS EBV

 • WSKAŹNIK ACR – WYLICZALNY

 • CERULOPLAZMINA

 • CHOLINOESTERAZA(CHE)

 • ASO

 • FOSFATAZA KWAŚNA (ACP)

 • HOMOCYSTEINA

 • HEMOGLOBINA GLIKOZYLOWANA

 • KINAZA KREATYNOWA (CK-MB)

 • LIT

 • ENA PROFIL

 • MLECZANY

 • WR

 • TRANSFERYNA

 • 17-HYDROKSYKORTYKOID(17 OHS)

 • 17-KETOSTERYDY(17 KS)

 • FRUKTOZAMINA

 • FSH

 • LH

 • PROGESTERON

 • TESTOSTERON

 • ESTERADIOL

 • ANDROSTENDION

 • 17-OH PROGESTERON

 • DHEA (DEHYDROEPIANDROSTENDION)

 • DHEA-S (SIARCZAN DEHYDROEPIANDROSTENDIONU)

 • P-CIAŁA ANTY-TYREOGLOBULINOWE (ANTY-TG)

 • P-CIAŁA P. PEROKSYDAZIE TARCZYCOWEJ (ANTY-TPO)

 • TYREOGLOBULINA (TG)

 • ODZYN WALER – ROSE

 • AMONIAK

 • ACTH (H. ANDRENOKORTKOTROPOWY)

 • ALDOSTERON

 • C-PEPTYD

 • HORMON WZROSTU

 • KALCYTONINA

 • KORTYZOL

 • PARATHORMON

 • PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE ANA TEST PRZESIEWOWY

 • ANA PROFIL 1 (NRNP/SM, SM, SS-A, SS-B, SCL-70, JO-1,BIALKO B CENTROMERÓW, DSDNA, HISTONY, RIBOSOMALNE P-BIAŁKO )

 • PRZECIWCIAŁA PRZECIW MITOCHODNRIOM AMA

 • PRZECIWCIAŁA PRZECIW DSDNA

 • PRZECIWCIAŁA PRZECIW CYTOPLAŹMIE LEUKOCYTÓW ANCA TEST PRZESIEWOWY

 • PRZECIWCIAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IGG

 • PRZECIWCIAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IGA

 • PRZECIWCIAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ IGG, IGA - 2 KLASY

 • PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENDOMYSIUM EMA IGA

 • PRZECIWCIAŁA PRZECIW ENDOMYSIUM EMA IGM

 • PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IGA

 • PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IGG

 • PRZECIWCIAŁA ANTYKARDIOLIPINOWE IGM

 • PRZECIWCIAŁA PRZECIW KOMÓRKOM BOCZNYM ŻOŁĄDKA H+, K+ ATPAZIE

 • PRZECIWCIAŁA PRZECIW KOMÓRKOM WYDZIELAJĄCYM GASTRYNĘ

 • AFP (ALFA-FETOPROTEINA)

 • B2- MIKROGLOBULINA

 • INSULINA

 • PANEL WZIEWNY/ODDECHOWY

 • PANEL ATOPOWY

 • PSA WOLNY

 • KARBAMAZEPINA

 • KWAS WALPROINOWY

 • WIT.B12

 • KWAS FOLIOWY

 • P-CIAŁA ANTY- HBS

 • P-CIAŁA ANTY HBC-TOTAL

 • HBE AG (ANTYGEN)

 • P-CIAŁA ANTY HBE

 • P-CIAŁA ANTY HAV TOTAL

 • P-CIAŁA ANTY-HAV IGM

 • ANTYGEN CHLAMYDIA TRACHOMATIS

 • P-CIAŁA CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA

 • P-CIAŁA ANTY -CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG

 • P-CIAŁA ANTY - CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM

 • P-CIAŁA ANTY -CHLAMYDIA PNEUMONIE IGA

 • P-CIAŁA ANTY -CHLAMYDIA PNEUMONIE IGG

 • P-CIAŁA ANTY-CHLAMYDIA PNEUMONIE IGM

 • KALPROTEKTYNA-KAŁ

 • P-CIAŁA ANTY – HIV1/HIV2

 • P-CIAŁA ANTY-MYCOPLAZMA IGA

 • P-CIAŁA ANTY-MYCOPLAZMA IGG

 • P-CIAŁA ANTY-MYCOPLAZMA IGM

 • HORMON ANTY-MULLEROWSKI

 • P-CIAŁA ANTY-BORDETELLA IGA

 • P-CIAŁA ANTY-BORDETELLA IGG

 • P-CIAŁA ANTY-BORDETELLA IGM

 • HELICOBACTER PYLORI (SUR) – JAKOŚCIOWO

 • HELICOBACTER PYLORI ANTYGEN W KALE

 • CYNK

 • SELEN

 • CHROM

 • GLUTEN

 • PAPP-A + HCG WOLNA PODJEDNOSTKA BETA (DELFIA)

 • P-CIAŁA P.HELICOBACTER PYLORI -P.CIAŁA M

 • MARKER CA 50

 • ACTH (H. ANDRENOKORTKOTROPOWY)

 • FERRYTYNA

 • P-CIAŁA TOKSOKAROZA

 • KWASY ZÓŁCIOWE

 • WITAMINA A+E( PAKIET)

 • BORELIOZA WESTERN-BLOOD -KLASA IGG, KLASA IG M

 • ANA 1

 • ANA 2

 • ANA PROFIL 3

 • TESTOSTERON WOLNY

 • HCV – RNA JAKOŚCIOWO

 • HCV – RNA ILOŚCIOWO

 • HPV DNA – 16 I 18 (2 GENOTYPY)

 • HPV DNA 12 - (12 GENOTYPÓW)

 • IGM

 • IGA

 • IGG

 • CMV AWIDNOŚĆ

 • TOXOPLAZMOZA AWIDNOŚĆ

 • MOTYLICA WĄTROBOWA

 • YERSINIA IGA

 • YERSINIA IGG

 • ANTYKOAGULANT TOCZNIA

 • KLESZCZE

 • RECEPTORY TSH

 • PRZECIWCIAŁA HCV

 • IMMUNOELEKTROFOREZA

 • LIT

 • MIEDŹ

 • SOMATOMEDYNA

 • KOMÓRKI LE

 • PRZECIWCIAŁA CCP

 • PRZECIWCIAŁA PLEMNIKÓW

 • PRZECIWCIAŁA GIARDIA LAMBLIA – IGG

 • PRZECIWCIAŁA GIARDIA LAMBLIA – IGM

 • RF KL. IGM

 • SHBG

 • TEST ROMA – SUROWICA

 • TEST NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2 METODĄ RT-PCR Z WYNIKIEM I ZAŚWIADCZENIEM W JĘZYKU POLSKIM

 • TEST NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2 METODĄ RT-PCR Z WYNIKIEM I ZAŚWIADCZENIEM W JĘZYKU POLSKIM ORAZ W JEDNYM WYBRANYM JĘZYKU OBCYM (ANGIELSKIM, NIEMIECKIM, ROSYJSKIM, UKRAIŃSKIM )

 • TEST ANTYGENOWY SARS-COV-2

 • P-CIAŁA P.HELICOBACTER PYLORI -P.CIAŁA IGG

 • P-CIAŁA P.HELICOBACTER PYLORI – KAŁ

 • CLOSTRIDIUM ANTYGEN + TOKSYNY

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

Ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Al. Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik

DANE REJESTROWE

NIP: 7151590090

REGON: 431181344

Nr rachunku bankowego: 26 1240 2395 1111 0000 3327 8878

Numer KRS: 0000026278

DANE KONTAKTOWE
+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

WAŻNE INFORMACJE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Image
LICZBA ODWIEDZIN

040703

Polish English French German